Technický dozor stavebníka
a koordinátor BOZP

Vaši stavbu kvalitně zabezpečíme.

Služby

1.

Technický dozor stavebníka

Kompletně a kvalifikovaně kontrolujeme kvalitu prováděných prací na vaší stavbě.

2.

Koordinátor BOZP

S ohledem na bezpečnostní plán ověřujeme realizaci vstupního školení všech subjektů na stavbě, seznámení s riziky a provedení opatření k jejich eliminaci.

3.

Technická asistence

Portfolio služeb, které zajistí objednateli hladký průběh administrace stavby.

4.

Inženýring

Zajistíme všechny doklady potřebné pro realizaci konkrétní stavby.

O nás

Jsme ryze česká firma, která vznikla odštěpením z firmy IBR Consulting, s. r. o. a začleněním pod Skupinu Valbek. Tímto spojením jsme získali velký potenciál, nabízíme kvalifikované poradenské služby v rámci dopravní infrastruktury, pozemního stavitelství a vodohospodářských staveb od zahájení stavby, až po samotnou kolaudaci. Velký důraz klademe na kvalitu prováděných konzultačních a poradenských činností.

Ing. Tomáš Zikmund

jednatel společnosti

+420 770 171 691
tomas.zikmund@tes-consulting.cz

Kontaktujte nás


    Reference